Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Bezpieczeństwo żywności I stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Numer telefonu: 81 445 66 22

Adres email: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

Opis kierunku

Bezpieczeństwo żywności to interdyscyplinarny kierunek studiów, z zakresu nauk podstawowych, przyrodniczych i technologicznych. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów),  absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.  Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów), również z tytułem inżyniera.


Rekrutacja

Rekrutacja obejmuje system IRK. Za pomocą osobistego konta młodzież może nie tylko aplikować na dany kierunek, ale również sprawdzić wyniki postępowania rekrutacyjnego. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły

- laureacii finaliści olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne
 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia.

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej: język obcy (poziom podstawowy 1.3, poziom rozszerzony 2.0), jeden przedmiot do wyboru (poziom podstawowy 2.0, poziom rozszerzony 4.0)

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł magistra, licencjata, inżynieria lub równorzędny.
 

Profil absolwenta

Absolwent kierunku może szukać zatrudnienia: jako ekspert w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie procesu wytwarzania żywności, zarówno w gospodarstwie jak i we wszystkich sektorach przemysłu spożywczego;  w instytucjach związanych z oceną jakości żywności (laboratoria badawcze i kontrolne);  w służbach sanitarnych, celnych, straży granicznej;  w inspekcjach kontroli jakości, administracji państwowej  i samorządowej.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy