Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Doradztwo w obszarach wiejskich II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Numer telefonu: 81 445 66 22

Adres email: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

Opis kierunku

Program studiów wypełnia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej określające minimalny zakres przedmiotowy doradztwa poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu wymogów dobrej kultury rolnej, praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, w tym ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych oraz innej działalności prowadzonej na obszarach wiejskich zwłaszcza  innowacyjnej.

Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry, a ich absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Przykładowe przedmioty: dobra praktyka rolnicza, podstawy działalności gospodarczej, rachunkowość rolnicza, negocjacje i komunikacja społeczna, zasady i techniki pracy doradcy. 

 

Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria. Kandydaci na studia powinni posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe (ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, zootechnika lub pokrewne). 

Decydującym kryterium jest  dyplom z tytułem zawodowym inżyniera z kierunków pokrewnych oraz średnia ocen ze studiów.
 

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku mogą szukać zatrudnienia m.in. w: państwowych lub prywatnych ośrodkach doradztwa rolniczego, przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach paszowych i zajmujących się ochroną roślin, związkach hodowców i producentów rolnych.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy