Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Inżynieria przemysłu spożywczego I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Numer telefonu: 81 445 66 22

Adres email: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Przykładowe przedmioty w programie studiów: dystrybucja i transport żywności mrożonej, klimatyzacja w przemyśle spoż., inzynieria suszarnictwa, niekonwencjonalne metody przetwarzania żywności, logistyka produkcji żywności, zarządzanie i komputerowe wspomaganie eksploatacji maszyn, projektowanie zakładów spożywczych, inzynieria opakowań, energetyka przemysłu spozywczego.
 

Rekrutacja

Uczniowie mogą rejestrować się poprzez system IRK. Na osobistym koncie aplikują na wybrany kierunekl i mogą sprawdzić wynik postępowania rekrutacyjnego. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

I stopnia: 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły

- laureaci i finaliści olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka  i astronomia, chemia, informatyka, biologia i geografia


II stopnia

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżyniera z kierunku inżynieria przemysłu spożywczego albo inżyniera lub magistra kierunków pokrewnych.

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej: przedmiot obowiązkowy (poziom podstawowy 1.3, poziom rozszerzony 2.0), jeden przedmiot do wyboru (poziom podstawowy 2.0, poziom rozszerzony 4.0)
 

Profil absolwenta

Absolwenci mogą ubiegać się o pracę m.in. na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w zakładach, instytucjach związanych z przemysłem spożywczym, jednostkach usługowych i doradczych przetwórstwa rolno-spożywczego, gastronomii, a także  w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, technologiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. 

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy