Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Numer telefonu: 81 445 66 22

Adres email: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

Opis kierunku

Jest to unikatowy - jedyny w Polsce kierunek na rynku edukacyjnym. Ochrona roślin jest ważnym i niezbędnym elementem technologii produkcji roślinnej. Jej celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. W obrocie roślinami i produktami roślinnymi bardzo ważne miejsce zajmuje kontrola fitosanitarna, której celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu się szkodników i patogenów roślin oraz produktów roślinnych przez granice państwowe.


Rekrutacja

Absolwenci rekrutują się za pomocą systemu IRK. Na koncie składają aplikację na dany kierunek, a także sprawdzają wyniki postępowania rekrutacyjnego.  O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.


I stopnia 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów: 

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły

- laureaci i finaliści olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne
 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka lub geografia

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej: przedmiot obowiązkowy (poziom podstawowy 1.3, poziom rozszerzony 2.0), jeden przedmiot do wyboru (poziom podstawowy 2.0, poziom rozszerzony 4.0)


II stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych. 
 

Profil absolwenta

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku: w jednostkach prowadzących szkolenia dla sprzedawców środków ochrony roślin; w punktach sprzedaży środków ochrony roślin, w jednostkach prowadzących badania w zakresie skuteczności działania środków ochrony roślin; w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin; w stacjach kontroli opryskiwaczy polowych i sadowniczych; w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako kontrolerzy obrotu i  konfekcjonowania środków ochrony roślin; w doradztwie rolniczym; w kontroli granicznej i laboratoriach kwarantannowych.  

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy