Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Numer telefonu: 81 445 66 22

Adres email: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

Opis kierunku

Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Studia niestacjonarne I stopnia trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia -  magisterskich, a następnie na studiach  III stopnia.

Student ma możliwość wyboru jednego z bloków tematycznych dotyczących technologii żywności pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Zdobywa wiedzę w ramach trzech podstawowych bloków przedmiotów obowiązkowych: ogólnych, kierunkowych podstawowych i kierunkowych zawodowych. Kształcenie obejmuje również blok  przedmiotów ekonomicznych.
 

Studia niestacjonarne I stopnia trwają 4 lata a drugiego stopnia trwają 2 lata. Student ma możliwość wyboru jednego z bloków tematycznych dotyczących technologii żywności pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Zdobywa wiedzę w ramach trzech podstawowych bloków przedmiotów obowiązkowych: ogólnych, kierunkowych podstawowych i kierunkowych zawodowych. Kształcenie obejmuje również blok przedmiotów ekonomicznych.
 

Rekrutacja

Uczniowie rejestrują się w systemie IRK. Na swoim koncie dokonują aplikacji na dany kierunek, tam też sprawdzają wyniki postępowania rekrutacyjnego. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

I stopnia

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły

- laureaci i finaliści olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty  do wyboru: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka.

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej: język obcy nowożytny (poziom podstawowy 1.3, poziom rozszerzony 2.0), jeden przedmiot do wyboru (poziom podstawowy 1.0, poziom rozszerzony 2.0)
 

II stopnia

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria lub magistra inżyniera.


Profil absolwenta

Abswolent może podjąć zatrudnienie m.in. w: różnych działach przemysłu spożywczego, chłodnictwie i przechowalnictwie żywności, placówkach kontroli jakości i laboratoriach analizy żywności, zakładach żywienia zbiorowego, przy projektowaniu i organizacji procesów technologicznych oraz opracowywaniu nowych wyrobów, w dystrybucji i handlu żywnością, kształtowaniu jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów spożywczych.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy