Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Towaroznawstwo I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

Numer telefonu: 81 445 66 22

Adres email: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

Opis kierunku

Studia dwustopniowe - 3,5-letnie stacjonarne inżynierskie i 1,5-roczne stacjonarne magisterskie oraz 4-letnie niestacjonarne inżynierskie i 2-letnie niestacjonanre magisterskie. Wymagane przedmioty w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie.
 

Rekrutacja

Uczniowie rekrutują się poprzez system IRK. Na swoim koncie aplikują na dany kierunek, tam też sprawdzają wyniki postępowania rekrutacyjnego. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.


I stopnia

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły

- laureacii finaliści olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej: przedmiot obowiązkowy (poziom podstawowy 1.3, poziom rozszerzony 2.0), jeden przedmiot do wyboru (poziom podstawowy 2.0, poziom rozszerzony 4.0)
 

Profil absolwenta

Absolwent może podjąć zatrudnienie jako towaroznawca, menedżer jakości szczebla operacyjnego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, w rolnictwie, na giełdach towarowych (działy produkcji, marketingu oraz dystrybucji i logistyki produktów), w urzędach celnych, firmach spedycyjnych i logistycznych oraz administracji państwowej i terenowej, a także w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy