Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Gospodarka przestrzenna I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adres: ul. Wojska Polskiego 28 , 60-637 Poznań

Numer telefonu: 61 846 6400

Adres email: rektorat@up.poznan.pl

Opis kierunku

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności do przygotowywania dokumentów planistycznych i ofert inwestycyjnych, prowadzenia prac w procesach zarządzania rozwojem w skali lokalnej i regionalnej, podejmowania współpracy z regionami europejskimi oraz udziału w pozyskiwaniu środków z UE na rozwój regionalny i infrastrukturę, opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych, konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz rewitalizacji obszarów wiejskich.

Kontynuując lub podejmując naukę na studiach drugiego stopnia można poznać zasady kształtowania środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zachowania ładu przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego, oceny zasobów i stanu środowiska przyrodniczego oraz wpływu inwestowania na środowisko, gospodarkę gruntami, funkcjonowanie programów i aplikacji Systemów Informacji Przestrzennej (GIS), metod modelowania i teorii gospodarki przestrzennej, rynku i wyceny nieruchomości.


Rekrutacja

I stopnia

- przedmioty kierunkowe: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka i matematyka
- skala punktowa - 0-100 punktów
- minimalny próg punktowy - 30 punktów
- maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: chemicznej, fizycznej, geograficznej, informatycznej, matematycznej, wiedzy ekologicznej, wiedzy ekonomicznej, wiedzy geodezyjnej i kartograficznej lub wiedzy technicznej
- limit przyjęć  na studia stacjonarne – 75 osób
- początek zajęć – semestr zimowy
- zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
- odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestrII stopnia

II stopnia

- wymagane ukończone studia pierwszego stopnia na kierunkach: Gospodarka przestrzenna, Architektura krajobrazu, Ochrona środowiska lub pokrewne,
- osoby, które ukończyły inne kierunki studiów inżynierskich – obowiązuje zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli zbieżność efektów kształcenia jest mniejsza niż 75 proc.,
- kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia.
 

Profil absolwenta

Po ukończonych studiach absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w: administracji publicznej, pracowniach planistycznych, agencjach nieruchomości oraz firmach konsultingowych. 

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy