Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Inżynieria rolnicza I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adres: ul. Wojska Polskiego 28 , 60-637 Poznań

Numer telefonu: 61 846 6400

Adres email: rektorat@up.poznan.pl

Opis kierunku

Studia pierwszego stopnia pozwalają podejmującym naukę zapoznać się z technikami i technologiami stosowanymi w rolnictwie, zasadami organizowania i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, techniką komunalną oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych. 

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu są przygotowani do obsługi technicznej maszyn stosowanych w rolnictwie i przetwórstwie płodów rolnych.  Uzyskują także przygotowanie specjalistyczne do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych dla rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego.


Rekrutacja

I stopnia

- przedmioty kierunkowe: bioplogia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka 
- skala punktowa - 0-100 punktów
- minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
- maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych, matematycznej,  wiedzy i umiejętności rolniczych, wiedzy o wynalazczości lub wiedzy technicznej
- limit przyjęć dla studiów stacjonarnych – 45 osób
- początek zajęć – semestr zimowy
- zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
- odpłatność za studia niestacjonarne – 1500 zł/semestr
 
II stopnia

- 5 proc. limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków zgodnych z kierunkami studiów drugiego stopnia,
- uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia,
- kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
- dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70 proc. zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.
 

Profil absolwenta

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej. Może podjąć pracę m.in. w: firmach zajmujących się sprzedażą ciągników, maszyn rolniczych i części zamiennych, serwisie technicznym, zarządzaniu pionem technicznym w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych a także w administracji państwowej i samorządowej. 

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy