Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Leśnictwo I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adres: ul. Wojska Polskiego 28 , 60-637 Poznań

Numer telefonu: 61 846 6400

Adres email: rektorat@up.poznan.pl

Opis kierunku

Studenci podejmujący studia zdobywają wiedzę ogólną i podstawową z dziedziny m.in. botaniki leśnej, dendrologii i fitosocjologii, zoologii leśnej czy gleboznawstwa leśnego. Oprócz tego ich wykształcenie jest sprofilowane na zagadnienia kierunkowe, zawodowe i specjalistyczne dotyczące głównie hodowli i ochrony lasu, użytkowania zasobów leśnych oraz urządzania i organizacji leśnictwa.

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Leśnictwo mogą wybrać jedną z trzech atrakcyjnych specjalności: gospodarka leśna,  gospodarka leśna z rynkiem drzewnych i gospodarka leśna z łowiectwem. W ramach tych specjalności absolwenci posiadają wiedzę w obszarach: leśnictwa wielofunkcyjnego i prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, z uwzględnieniem aspektów technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych; leśnictwa i surowca drzewnego oraz gospodarki łowieckiej i jej wpływu na kształtowanie populacji zwierząt w ekosystemach.


Rekrutacja

I stopnia

- p
rzedmioty kierunkowe: biologia, matematyka 
- skala punktowa - 0-100 punktów
- minimalny próg punktowy - 30 punktów
- maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: biologicznej, matematycznej lub wiedzy ekologicznej; laureaci olimpiad: wiedzy i umiejętności rolniczych w zakresie „leśnictwa”; laureaci konkursów: „Zielone Dyplomy” w specjalności ”leśnictwo”
- limit przyjęć  na studia stacjonarne –180 osób
- początek zajęć – semestr zimowy
- zajęcia na studiach niestacjonarnych – piątki, soboty i niedziele
- odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł/semestr
 
II stopnia

- 75 proc. limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków zgodnych z kierunkami studiów drugiego stopnia,
- uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia,
- kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
- dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70 proc. zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.


Profil absolwenta

Absolwenci leśnictwa mogą szukać pracy m.in. w: jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, ochronie środowiska, firmach związanych z leśnictwem, a także w placówkach badawczych i naukowych.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy