Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Medycyna roślin I i II stopni


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adres: ul. Wojska Polskiego 28 , 60-637 Poznań

Numer telefonu: 61 846 6400

Adres email: rektorat@up.poznan.pl

Opis kierunku

Program studiów jest realizowany przy współpracy z Wydziałem Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Wydziałem Leśnym UPP. Dzięki temu studenci zdobywają kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu „lekarza” roślin – rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Utworzenie kierunku nastąpiło w związku z obowiązkiem stosowania od 1 stycznia 2014 roku na terenie Unii Europejskiej integrowanej ochrony roślin (Dyrektywa 2009/128/WE). Obecnie kluczowe stało się dostarczenie konsumentom produktów roślinnych wolnych od chorób, szkodliwych mykotoksyn i pozostałości pestycydów.  Studenci kontynuujący naukę lub rozpoczynający ją na drugim stopniu pogłębiają wiedzę przyrodniczą oraz zagadnienia związane z ochroną roślin ogrodniczych i rolniczych a także gospodarką leśną. Posiadają ugruntowaną wiedzę z zakresu problematyki fitosanitarnej.


Rekrutacja

I stopnia

- przedmioty kierunkowe: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka 
- skala punktowa - 0-100 punktów
- minimalny próg punktowy - 30 punktów
- maksymalna ilość punktów  laureaci i finaliści olimpiad: biologicznej, chemicznej,  fizycznej, matematycznej lub wiedzy i umiejętności rolniczych
- limit przyjęć  na studia stacjonarne – 40 osób
- początek zajęć – semestr zimowy
- zajęcia na studiach niestacjonarnych  - soboty i niedziele
- odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr

II stopnia

- 75 proc. limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku Architektura krajobrazu,
- uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez Radę Wydziału. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub innego
- kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia
- dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70 proc. zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.

 

Profil absolwenta

Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o pracę m.in. w: przedsiębiorstwach rolnych, ogrodniczych i leśnych, firmach rejestrujących i dystrybuujących środki ochrony roślin, instytucjach doradczych i szkoleniowych, jednostkach administracji, szkołach, instytutach badawczych, a także mogą założyć własną działalność w zakresie doradztwa rolniczego. 

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy