Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Ogrodnictwo I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adres: ul. Wojska Polskiego 28 , 60-637 Poznań

Numer telefonu: 61 846 6400

Adres email: rektorat@up.poznan.pl

Opis kierunku

Studenci podejmujący studia na tym kierunku, po czterech semestrach (I stopień) mogą wybrać jedną z czterech specjalności kształcenia: hodowla roślin i nasiennictwo, kształtowanie terenów zieleni, ochrona roślin ogrodniczych, ogrodnictwo ogólne.  Obok szeregu przedmiotów wykształcenia ogólnego i kierunkowego, realizują także projekty, które prezentują podczas międzynarodowych spotkań na uczelniach zagranicznych oraz na wystawach i pokazach krajowych.

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego stopnia wszechstronną i poszerzoną wiedzę oraz umiejętności z zakresu produkcji ogrodniczej, projektowania owych i rewaloryzacji istniejących terenów zieleni. Można wybrać jedną z pięciu specjalizacji: rośliny ozdobne i dendrologia, sadownictwo i szkółkarstwo, warzywnictwo i nasiennictwo, architektura ogrodów rolniczych, kształtowanie i ochrona krajobrazu.
 

Rekrutacja

I stopnia

- przedmioty kierunkowe: biologia, chemia, matematyka 
- skala punktowa - 0-100 punktów
- minimalny próg punktowy - 30 punktów
- maksymalna liczba punktów:  laureaci i finaliści olimpiad: biologicznej, chemicznej,  matematycznej lub wiedzy i umiejętności rolniczych w zakresie „ogrodnictwa”, laureaci konkursu: Zielone Dyplomy w specjalności „ogrodnictwo”
- limit przyjęć  na studia stacjonarne – 60 osób
- początek zajęć – semestr zimowy
- zajęcia na studiach niestacjonarnych  - soboty i niedziele
- odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr
 
II stopnia

- 75 proc. limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku Architektura krajobrazu
- uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez Radę Wydziału. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub innego
- kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia
- dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70 proc. zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.


Profil absolwenta

Absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w: szkółkach roślin ozdobnych i sadowniczych, firm związanych z produkcją i dystrybucją nasion, giełdach i centrach ogrodniczych, stacjach hodowlanych, marketingu ogrodnicznym, doradztwie, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, firmach związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów, a także mogą prowadzić własną działalność w zakresie ogrodnictwa. 

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy