Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Technologia drewna I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adres: ul. Wojska Polskiego 28 , 60-637 Poznań

Numer telefonu: 61 846 6400

Adres email: rektorat@up.poznan.pl

Opis kierunku 

Studenci podejmujący studia na tym kierunku, po czterech semestrach (I stopień) mogą wy-brać jedna z czterech specjalności kształcenia. Obok szeregu przedmiotów wykształcenia ogólnego i kierunkowego, realizują także projekty, które prezentują podczas międzynarodowych spotkań na uczelniach zagranicznych oraz na wystawach i pokazach krajowych.

Studenci kontynuujący lub podejmujący studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii przetwarzania drewna czy materiału lignocelulozowego  i produkowanych z niego wyrobów, co czyni ich specjalistami, docenianymi i poszukiwanymi na rynku pracy.


Rekrutacja

I stopnia

- przedmioty kierunkowe: biologia, chemia, fizyka z astronomią, informatyka, matematyka 
- skala punktowa - 0-100 punktów
- minimalny próg punktowy - 30 punktów
- maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej, innowacji technicznych, matematycznej,  wiedzy o wynalazczości, wiedzy technicznej
- limit przyjęć  na studia stacjonarne (kierunek) – 60 osób
- początek zajęć – semestr zimowy
- zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
- odpłatność za studia niestacjonarne – 1650 zł/semestr

 
II stopnia

- 75 proc. limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku Technologia drewna oraz kierunków inżynierskich: Leśnictwo (z wyłączeniem możliwości aplikacji na specjalność chemiczna technologia drewna oraz meblarstwo; kierunków chemicznych (z wyłączeniem możliwości aplikacji na specjalność mechaniczna technologia drewna oraz meblarstwo); architektury i projektowania wnętrz (przy deklaracji studiowania na specjalności meblarstwo); mechanicznych wyższych szkół technicznych z wyłączeniem możliwości aplikacji na specjalność chemiczna technologia drewna oraz ochrona i modyfikacja drewna
- uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu testowego weryfikującego efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia
- kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia
- dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70 proc.


Profil absolwenta

Absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w: przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzych drzewnych, jednostkach projektowych, jednostkach badawczych związanych z przetwórstwem drewna, logistyce, jednostkach handlowych zajmujących się obrotem tworzyw drzewnych.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy