Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adres: ul. Wojska Polskiego 28 , 60-637 Poznań

Numer telefonu: 61 846 6400

Adres email: rektorat@up.poznan.pl

Opis kierunku

Młodzież podejmująca naukę na tym kierunku zdobywa wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych oraz zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Studenci mają do wyboru dwa moduły: technologiczny i żywieniowy.

Studenci podejmujący naukę na drugim stopniu pogłębiają swoją wiedzę dotyczącą żywności i żywienia oraz nowoczesnych technik analitycznych. Studenci mają do wyboru pięć specjalizacji: diagnostykę mikrobiologiczną i biotechnologię żywności, systemowe zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności, technologię i jakość żywności pochodzenia zwierzęcego, technologie przetwórstwa surowców roślinnych oraz żywienie człowieka.


Rekrutacja

I stopnia

- przedmioty kierunkowe: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka 
- skala punktowa - 0-100 punktów
- minimalny próg punktowy - 30 punktów
- maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: biologicznej, chemicznej, fizycznej, matematycznej, wiedzy o żywieniu i żywności, laureaci olimpiad: wiedzy i umiejętności rolniczych w zakresie „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”, wiedzy o żywności, laureaci konkursu ogólnopolskiego: Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
- limit przyjęć  na studia stacjonarne – 150 osób
- początek zajęć – semestr zimowy
- zajęcia na studiach stacjonarnych  - piątki, soboty i niedziele
- odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł/semestr
 
II stopnia

- 75 proc. limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
- uzupełnienie limitu następuje poprzez kierunki pokrewne, w roku akademickim 2017/2018 uznaje się następujące kierunki studiów: Biotechnologia (kierunki inżynierskie); Technologia chemiczna; Towaroznawstwo oraz inne kierunki inżynierskie związane z przetwórstwem żywności
- uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu testowego weryfikującego efekty kształcenia określone dla kierunku studiów pierwszego stopnia,
- kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu testowego może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia
- kandydatom kończącym kierunek pokrewny lub inny mogą być wyznaczone moduły/przedmioty do zaliczenia zapewniające uzyskanie efektów kształcenia określonych dla danego studiowanego kierunku
- dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70 proc. zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.
 

Profil absolwenta

Absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w: zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności, jednostkami związanymi z poradnictwem żywienia, laboratoriach analitycznych, zakładach żywienia zbiorowego, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytucjach badawczych. 

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy