Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Zootechnika I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Adres: ul. Wojska Polskiego 28 , 60-637 Poznań

Numer telefonu: 61 846 6400

Adres email: rektorat@up.poznan.pl

Opis kierunku

Studenci podejmujący studia inżynierskie na kierunku zootechnika zdobywają wiedzę z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, a także niezbędne wiadomości dotyczące produkcji roślinnej, uzupełnione informacja-mi ekonomiczno-społecznymi i organizacyjnymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody i środowiska naturalnego. Studia pierwszego stopnia realizowane są na trzech specjalnościach: hodowla zwierząt, hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich, ekologiczny chów zwierząt.

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na studiach drugiego stopnia kierunku Zootechnika pogłębiają wiedzę oraz rozwijają umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalizacji w obrębie dwóch specjalności: hodowla zwierząt lub hodowla zwierząt wolnożyjących i amatorskich. 


Rekrutacja

I stopnia

- przedmioty kierunkowe: biologia, chemia, matematyka
- skala punktowa - 0-100 punktów
- minimalny próg punktowy - 30 punktów
- maksymalna liczba punktów: laureaci i finaliści olimpiad: biologicznej, chemicznej, matematycznej, wiedzy i umiejętności rolniczych w zakresie „weterynarii”, laureaci konkursu: F. Schumana „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”
- limit przyjęć  na studia stacjonarne – 90 osób
- początek zajęć – semestr zimowy
- zajęcia na studiach niestacjonarnych – przeważnie piątki, soboty i niedziele
- odpłatność za studia niestacjonarne – 1600 zł/semestr

II stopnia

- 75 proc. limitu miejsc wypełniają absolwenci kierunków zgodnych z kierunkami studiów drugiego stopnia
- uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia
- kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia
- dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70 proc. zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.


Profil absolwenta

Absolwent może szukać zatrudnienia m.in. w: jednostkach prowadzących chów i hodowlę zwierząt, jednostkach rządowych i samorządowych związanych z rolnictwem, doradztwie rolniczym, wytwórni pasz, jednostkach nadzoru hodowlanego, służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego. 

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy