Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Inspekcja weterynaryjna I stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Adres: al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Numer telefonu: (52) 374-94-11

Adres email: rekrutacja@utp.edu.pl

Opis kierunku

Studia obejmują I stopień.


Profil absolwenta

Absolwent kierunku Inspekcja Weterynaryjna jest specjalistą w zakresie dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Posiada gruntowną wiedzę dotyczącą zwalczania chorób zakaźnych zwierząt orazwymagań przy produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego. Potrafi dokonać oceny jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. Zna zasady wytwarzania, obrotu i stosowania pasz. Ma wiedzę dotyczącą pasz leczniczych oraz dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. Potrafi właściwie ocenić stan odżywienia zwierzęcia oraz udzielić porad w tym zakresie. Zna przepisy dotyczące obrotu i wykorzystania w żywieniu zwierząt organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Ma wiedzę dotyczącą warunków utrzymania zwierząt i potrafi poprawnie je ocenić.Zna zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczania. Potrafi prawidłowo zagospodarować lub zutylizować produkty uboczne i odpady związane z produkcją zwierzęcą. Pobiera, zabezpiecza i zna zasady transportu próbek oraz wykonywania standardowych testów laboratoryjnych, a także prawidłowo analizuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych. Zna przepisy dotyczące utrzymywania, hodowli i prowadzenia ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców oraz przepisy dotyczące ochrony zwierząt. Bezpiecznie i humanitarnie postępuje ze zwierzętami oraz instruuje innych w tym zakresie. Absolwent efektywnie komunikuje się z klientami, pracownikami organów i urzędów kontroli, administracji rządowej i samorządowej. Wykazuje umiejętność słuchania i udzielania odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji.Potrafi posługiwać się techniką komputerową w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych. Zna podstawy prawne i zasady ochrony własności intelektualnej. Posiada wiedzę niezbędną do dalszego kształcenia.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, przemyśle paszowym i rolno-spożywczym, a także prowadzić gospodarstwo rolne.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy