Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Rolnictwo I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Adres: al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Numer telefonu: (52) 374-94-11

Adres email: rekrutacja@utp.edu.pl

Opis kierunku

Kierunek rolnictwo jest tradycyjnym i głównym kierunkiem kształcenia studentów na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP, istniejącym od początku jego działalności. Pierwsi absolwenci kierunku opuścili mury Uczelni w 1973 roku, obecnie ich liczba przekro­czyła 8000 magistrów inżynierów i inżynierów rolnictwa. Niezależnie od dokonywanych w całej historii Wydziału zmian programowych, a zwłaszcza uruchomiania nowych specjalności, które potem przekształcano w nowe kierunki studiów, kształcenie na kierunku rolnictwo zawsze odznaczało się dostarczaniem stu­dentom szeroko rozumianej wiedzy przy­rodniczej i rolniczej z zakresu technologii produkcji roślinnej i jej biologiczno-ekologicznych podstaw.

Wymieniona wiedza, umiejętności i kom­petencje społeczne cechują także współczes­nego absolwenta renomowanego kierunku, prowadzonego przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii stanowiący główny ośrodek naukowy i edukacyjny z zakresu rolnictwa w regionie kujawsko-pomorskim. Obecnie studia na kierunku rolnictwo prowadzone są na profilu ogólnoakademickim, w formie studiów stacjo­narnych i niestacjonarnych, na trzech poziomach kształcenia (studia inżynierskie, magisterskie oraz doktoranckie). Studenci na obu formach i trzech poziomach mają do wyboru zasadniczo dwie specjalności: agronomia i agrobiznes oraz kształtowanie środowiska, a na studiach stacjonarnych I stopnia (inżynierskich) dodatkowo także najstarszą specjalność prowadzoną na Wydziale od 1986 r. – ochronę roślin oraz produkcję ogrodniczą.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy