Agropraca Goldenline
kontakt@agropraca.pl

Drogi Użytkowniku, korzystasz z serwisu bez zmian w ustawień w zakresie prywatności, więc wcześniej wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Korzystanie z serwisu ma być dla Ciebie wygodne. Dokładamy wszelkich starań, aby dopasować dostępne i reklamy do zakresu Twoich preferencji. Możesz w każdej chwili zmienić swoje ustawienia prywatności. Dowiedz się więcej.

DODAJ OFERTĘ PRACY

PRZEGLĄDAJ OFERTY

DODAJ CV

PRZEGLĄDAJ CV

Kierunek: Zootechnika I i II stopnia


Podmiot oferujący kształcenie:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Adres: al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz

Numer telefonu: (52) 374-94-11

Adres email: rekrutacja@utp.edu.pl

Opis kierunku

Kierunek obejmuje I i II stopień.

Specjalności:

- agroturystyka
- hodowla zwierząt i gospodarka paszowa
- hodowla zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka


Profil absolwenta

I stopień

Absolwent kierunku Zootechnika studiów I stopnia jest specjalistą z zakresu chowu i hodowli wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z obszaru nauk rolniczych oraz umiejętności ich wykorzystywania w pracy zawodowej. Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu hodowli, technologii utrzymania i żywienia zwierząt gospodarskich, ich pielęgnacji, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji zwierzęcej w gospodarstwach wielkotowarowych i rodzinnych, organizacji pracy w przedsiębiorstwach rolniczych, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu rolnictwa i zootechniki. Potrafi posługiwać się techniką komputerowa w zakresie tworzenia i obsługi komputerowych baz danych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.


II stopień

Absolwent kierunku Zootechnika studiów II stopnia posiada zaawansowaną  wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i organizacji hodowli zwierząt i stosowania w praktyce programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach zwierząt. Absolwenci poszczególnych specjalności mają dodatkową wiedzę i umiejętności z ich zakresu.

Studenci kierunku mogą podjąć pracę m.in. w: administracji, doradztwie rolniczym, laboratoriach, firmach rolniczych i produkcyjnych, schroniskach, agroturystyce, czy też szkołach.

W czym możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami

Czat AGROPRACA.PL

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy konsultanta proszę wybierz temat i kliknij przycisk połącz.

Agropraca oferty pracy